CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BAN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025 !
Biểu mẫu báo cáo

TT

Nội dung

Tải file

I

Lĩnh vực Hỗ trợ, giám sát đầu tư

 

1

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng/năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/7 của năm báo cáo; Báo cáo năm: trước ngày 10/02 của năm sau)

Tải file

2

Mẫu báo cáo giám sát, đánh gia trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng/năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/7 của năm báo cáo; Báo cáo năm: trước ngày 10/02 của năm sau)

Tải file

II

Lĩnh vực Quản lý đầu tư

 

1

Mẫu phiếu đăng ký tạo tài khoản báo cáo doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải file

2

Mẫu Báo cáo Tháng

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 của tháng sau tháng báo cáo)

Tải file

3

Mẫu Báo cáo Quý

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 tháng đầu quý sau quý báo cáo)

Tải file

4

Mẫu Báo cáo Năm

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10/3 của năm sau năm báo cáo)

Tải file

III

Lĩnh vực Môi trường

 

1

Biểu mẫu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp

Tải file

2

Biểu mẫu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của chủ đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Tải file

3

Mẫu báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp ... năm .........

Tải file

4

Mẫu báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm ...........

Tải file

 5Mẫu báo cáo tình hình thu gom, đấu nối nước thải, quản lý hệ thống thoát nước của doanh nghiệp và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN .............. Tải file 
 6Mẫu báo cáo tình hình thu gom, đấu nối nước thải, quản lý hệ thống thoát nước Tải file 

IV

Lĩnh vực Lao động

 

1

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm … (hoặc năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 25/5 và 25/11 hàng năm)

Tải file

2

Mẫu báo cáo Một số chỉ tiêu số liệu về tình hình lao động, tranh chấp lao động và đời sống người lao động trong các khu công nghiệp 6 tháng/ năm ….

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 05/7 và 05/01 hàng năm)

Tải file

3

Mẫu báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 01 năm hàng quý

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo)

Tải file

4

Mẫu báo cáo một số nội dung về tình hình thực hiện pháp luật lao động 6 tháng đầu năm…(hoặc năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo)

Tải file

5

Mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động định kỳ 6 tháng/năm.

Tải file

6

Mẫu báo cáo khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Tải file

7

Hướng dẫn chế độ báo cáo về lĩnh vực lao động

Tải file

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
Công văn về việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch Covid - 19
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính năm 2020
Công văn đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019
Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019
Công văn về việc cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019
Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm 2019
Về việc nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2019
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Giấy mời Hội nghị tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường năm 2019
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín