MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!
Biểu mẫu báo cáo

TT

Nội dung

Tải file

I

Lĩnh vực Hỗ trợ, giám sát đầu tư

 

1

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng/năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/7 của năm báo cáo; Báo cáo năm: trước ngày 10/02 của năm sau)

Tải file

2

Mẫu báo cáo giám sát, đánh gia trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng/năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/7 của năm báo cáo; Báo cáo năm: trước ngày 10/02 của năm sau)

Tải file

II

Lĩnh vực Quản lý đầu tư

 

1

Mẫu phiếu đăng ký tạo tài khoản báo cáo doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải file

2

Mẫu Báo cáo Tháng

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 của tháng sau tháng báo cáo)

Tải file

3

Mẫu Báo cáo Quý

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 tháng đầu quý sau quý báo cáo)

Tải file

4

Mẫu Báo cáo Năm

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10/3 của năm sau năm báo cáo)

Tải file

III

Lĩnh vực Môi trường

 

1

Biểu mẫu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp

Tải file

2

Biểu mẫu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của chủ đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Tải file

3

Mẫu báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp ... năm .........

Tải file

4

Mẫu báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm ...........

Tải file

 5Mẫu báo cáo tình hình thu gom, đấu nối nước thải, quản lý hệ thống thoát nước của doanh nghiệp và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN .............. Tải file 
 6Mẫu báo cáo tình hình thu gom, đấu nối nước thải, quản lý hệ thống thoát nước Tải file 

IV

Lĩnh vực Lao động

 

1

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm … (hoặc năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 25/5 và 25/11 hàng năm)

Tải file

2

Mẫu báo cáo Một số chỉ tiêu số liệu về tình hình lao động, tranh chấp lao động và đời sống người lao động trong các khu công nghiệp 6 tháng/ năm ….

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 05/7 và 05/01 hàng năm)

Tải file

3

Mẫu báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 01 năm hàng quý

(thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo)

Tải file

4

Mẫu báo cáo một số nội dung về tình hình thực hiện pháp luật lao động 6 tháng đầu năm…(hoặc năm…)

(thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo)

Tải file

5

Mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động định kỳ 6 tháng/năm.

Tải file

6

Mẫu báo cáo khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Tải file

7

Hướng dẫn chế độ báo cáo về lĩnh vực lao động

Tải file

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2448/KH-KCN về kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2446/KH-KCN về kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, trong đó công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung đã được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công khai Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa do Ban QL cấp năm 2023
Công khai Giấy phép xây dựng mới do Ban QL cấp năm 2023
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 10-2023
Công khai kết quả giải quyết TTHC của Ban QL các KCN năm 2023
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2023
Ngày 30/5/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 496/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín