BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP!
Tin tức - Sự kiện

Ngày 13-14/7/2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

    Dự Hội nghị, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế; bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cùng các thành viên trong Khối thi đua đại diện cho 11 Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Đại biểu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban.
   Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Đình Nhã, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023 cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và các địa phương, các đơn vị đều xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm; tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và văn bản các cấp chính quyền về đẩy mạnh các phong trào thi đua; tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng...
Tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông HồngQuang cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ  
6 tháng cuối năm 2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc
  
   Thực hiện phương châm điều hành năm 2023 của Chính phủ: "Đoàn kết kỷ cuơng, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"; Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các phong trào thi đua do UBND tỉnh/thành phố phát động; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm…, Đảng bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức.
   Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phong trào thi đua... gắn với công tác thi đua khen thưởng. Từ đó khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, để công tác thi đua khen thưởng góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Một số phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối được triển khai hiệu quả trong 6 tháng đầu năm như: Phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, vững mạnh; phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ...
   Báo cáo về hoạt động cụ thể công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua, ông Trịnh Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023 khẳng định, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của tình hình biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới Việt Nam, các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã hết sức cố gắng nỗ lực, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Cùng với đó là lãnh đạo Khối thi đua đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên trong Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT tiếp tục duy trì ổn định, có tăng trưởng khá, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT cơ bản đạt so với kế hoạch năm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được như sau: Tổng doanh thu khối doanh nghiệp FDI đạt 370,69 tỷ USD; tổng doanh thu khối doanh nghiệp DDI đạt 74.010.519,4 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước: khối doanh nghiệp FDI đạt 2.406,6 triệu USD, khối doanh nghiệp DDI đạt 12.258,3 tỷ đồng.
 
Tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị
 
   Tại Hội nghị, đại diện các thành viên trong Khối thi đua đã phát biểu báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và phát triển của các KCN, KCX, KKT tại địa phương; trong đó nêu bật những khó khăn, vướng mắc thực tế hiện nay về thể chế, chính sách trong quá trình thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT (Nghị định số 35/NĐ-CP quy định về quản lý các KCN, KCX, KKT; các luật chuyên ngành trong lĩnh vực về môi trường, xây dựng, đất đai…), dẫn đến thực tế bộ máy các Ban Quản lý đang thiếu nhân lực, trong khi khối lượng công việc ngày một nhiều, do phát triển nhiều KCN nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức quản lý phải tăng thêm để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc; trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN (trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, đất đai…) bị ảnh hưởng bởi các luật chuyên ngành, nên việc cấp Giấy phép xây dựng các dự án đầu tư hạ tầng và thứ cấp, cấp Giấy phép về môi trường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các Ban Quản lý. 

   Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế và bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các thành viên trong Khối thi đua đã đạt được trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế đất nước đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Khối trong quá trình triển khai và thực thi nhiệm vụ chuyên môn. 

     Tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng
 
 Các đại biểu và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết
 
     Kết thúc Hội nghị sơ kết, thay mặt Khối thi đua, ông Hà Đình Nhã phát biểu bế mạc Hội nghị. Ông Nhã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu hết sức trọng tâm và sâu sắc của các đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Khối thi đua đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động quản lý nhà nước trong 6 tháng cuối năm đạt được nhiều kết quả khởi sắc hơn. Về các ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị, ông Nhã cho biết ngay sau Hội nghị, lãnh đạo Khối sẽ bàn bạc, trao đổi, thống nhất để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KCX, KKT tại địa phương; góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động cuả các Ban Quản lý./.
 
                                                                              BBT Website Ban 
 
Các tin mới hơn
Bức tranh khổng lồ tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ(25/03/2024)
Ngày Quốc tế Rừng 21/3: “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”(21/03/2024)
Ngày quốc tế hạnh phúc: Hạnh phúc cho mọi người ​(20/03/2024)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương(23/02/2024)
Khởi công khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và khánh thành cầu Phúc Điền(23/02/2024)
Các tin cũ hơn
Tỉnh Hải Dương giảm 50% lệ phí cho các tổ chức, công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến(24/07/2023)
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(10/07/2023)
Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải đáp các vướng mắc thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường(05/07/2023)
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(30/05/2023)
Thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp(23/05/2023)
Thông báo
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 856/KH-BCĐ ngày 11/3/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2448/KH-KCN về kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2446/KH-KCN về kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, trong đó công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung đã được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công khai Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa do Ban QL cấp năm 2023
Công khai Giấy phép xây dựng mới do Ban QL cấp năm 2023
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 10-2023
Công khai kết quả giải quyết TTHC của Ban QL các KCN năm 2023
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín