NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2023!
Tin tức - Sự kiện

Ngày 06/6/2023, Sở Thông tin và truyền thông ban hành Công văn số 852/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Tỉnh ủy, UBND tỉnh và căn cứ các văn bản của các Sở, Ban, Ngành liên quan về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, Sở TTTT đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau:

             1. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh:

             Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân thực hành tiết kiệm điện theo Thông báo số 473 - TB/VPTU ngày 09/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Công văn số 1741/UBND - VP ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023; Công văn số 1077/BCĐ-QLNL ngày 08/6/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện về tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2023.

             Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn theo Thông báo số 79/TB-VP ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

            Tuyên truyền Kế hoạch số 2097/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền pháp luật, các hoạt động phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người, công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

             Tích cực tuyên truyền, đăng tải các thông tin, hình ảnh và giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và những tiềm năng thế mạnh của tỉnh theo Công văn số 2120/UBND-VP ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

             2. Thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của các Sở, ban, ngành:

            Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, hình thức, thời gian diễn ra Cuộc thi và Giải thưởng của Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” theo hướng dẫn tại Công văn số 1268/HĐ ngày 15/6/2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” tại tỉnh Hải Dương.

            Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền con người theo Hướng dẫn số 2087/HDBCĐNQ ngày 15/6/2023 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh về Hướng dẫn truyền thông về quyền con người và triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) trong đó tập trung tuyên truyền về thành tựu nhân quyền, các nội dung đảm bảo về quyền con người, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá ta, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm để xuyên tạc, phủ nhận thành tựu về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận ở nước ta.

             Tuyên truyền các nội dung Kế hoạch số 1128/KH-SVHTTDL ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về Triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương…

             (Các văn bản kèm theo của/các mục trong Công văn này đăng tải trong /chuyên mục “Văn bản của Sở” trên Cổng thông tin điện tử của Sở TTTT tại địa chỉ http://sotttt.haiduong.gov.vn).

       BBT xin gửi kèm file đính kèm về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội ./.
 
Các tin mới hơn
Hôi nghị tập huấn hướng dẫn thi hành pháp luật về đầu tư và giải đáp vướng mắc thuộc lĩnh vực đầu tư năm 2023(19/11/2023)
Hội thao Khối thi đua cơ quan tham mưu về kinh tế tỉnh Hải Dương năm 2023(06/11/2023)
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(28/10/2023)
Đón tiếp đoàn của Công ty TNHH điện tử Samsung Việt Nam về việc hỗ trợ hoạt động tìm kiếm nhà cung ứng tiềm năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương(21/09/2023)
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 năm 2023(22/08/2023)
Các tin cũ hơn
Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; giải đáp các vướng mắc thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường(05/07/2023)
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(30/05/2023)
Thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp(23/05/2023)
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương: Hành trình 20 năm đồng hành và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh(16/05/2023)
TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI KCN AN PHÁT 1, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG - LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2023(01/05/2023)
Thông báo
Công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, trong đó công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung đã được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công khai Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa do Ban QL cấp năm 2023
Công khai Giấy phép xây dựng mới do Ban QL cấp năm 2023
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 10-2023
Công khai kết quả giải quyết TTHC của Ban QL các KCN năm 2023
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2023
Ngày 30/5/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 496/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban Quản lý theo Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban năm 2023 như sau:
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ban QL
Ngày 03/2/2023, Ban đã ban hành Báo cáo số 195 về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của đơn vị
Thông báo công khai các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thực hiện các quuyết định công bố các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng giới thiệu tới các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các KCN biết và thực hiện
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín