MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!
Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban Quản lý theo Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ban năm 2023 như sau:

 
   I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
   1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức: a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; d) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ).
   
   2. Đối tượng dự tuyển: 2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (không quá 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 2.2. Người có trình độ thạc sĩ, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 2.1 nêu trên; b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học. 2.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động  khoa học và công nghệ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2.2 nêu trên.
3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển: a) Không cư trú tại Việt Nam; b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
   
   II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG
   1. Chỉ tiêu tuyển dụng Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
   2. Vị trí, trình độ, chuyên ngành đào tạo
        - Cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
         - Vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư.
         - Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành/chuyên ngành về kinh tế.
   
   III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
      1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có: a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu phiếu kèm theo Kế hoạch này); b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. c) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP . d) 04 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển); đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …
Lưu ý:  - Mỗi thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng. - Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển. - Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
   2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: a) Thời gian nhận hồ sơ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). b) Địa điểm nhận hồ sơ Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển trực tiếp vào cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng (Tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh). c) Cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký vị trí việc làm cần tuyển phù hợp. Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, người đứng đầu cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng tổng hợp, lập danh sách những người đăng ký dự tuyển kèm theo hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức).
   3. Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không ghi đầy đủ danh mục theo quy định. b) Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. c) Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ. d) Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
 
IV. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
   1. Kinh phí:
   a) Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu phí tuyển dụng của người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
b) Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.
   2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
      a) Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 6/2023.
      b) Địa điểm: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
  
          Chi tiết, các ứng viên có thể tham khảo Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương. 
 
      Thực hiện Kế hoạch số 1620 ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh, ngày 19/5/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 gồm 02 đồng chí theo Quyết định số 1024/QĐ-KCN của Ban.
 
      Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Các ứng viên sau khi nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn trên, chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ở trên và nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban (số 2 đường Thanh niên, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và của Ban (trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
 
                                                                                                                                    BBT Website Ban Quản lý 
 
 
Các tin mới hơn
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh(02/02/2024)
Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp(09/01/2024)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024 (08/01/2024)
Công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023(27/11/2023)
Công khai Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa do Ban QL cấp năm 2023(20/11/2023)
Các tin cũ hơn
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ban QL(20/02/2023)
Thông báo công khai các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp(10/01/2023)
Công khai giải quyết TTHC của Ban QL(09/01/2023)
Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính năm 2022(07/01/2023)
Công khai tài chính năm 2022(07/01/2023)
Thông báo
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2448/KH-KCN về kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 2446/KH-KCN về kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024
Công khai quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng, trong đó công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung đã được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công khai Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa do Ban QL cấp năm 2023
Công khai Giấy phép xây dựng mới do Ban QL cấp năm 2023
Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 10-2023
Công khai kết quả giải quyết TTHC của Ban QL các KCN năm 2023
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2023
Ngày 30/5/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 496/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Công tác Đảng
Thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều dộng, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2021 - 2025"
Thông báo Kết luận của BTV tỉnh ủy Hải Dương "V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh"
Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương "Về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
Thông báo số 161 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "V/v chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín